Hemşin Gentiyanı | Gentiana verna subsp. pontica

Genellikle 10 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar tabanda sıkışık rozet diziliminde, üstte gövde üzerinde sadece 2-3 çift; eliptik-yumurtamsı formda; genellikle uzunluk genişliğin 2¼(-2½) katı, ~20x8 mm boyutlarda; küt uçlu; genellikle kenarlar hafif kabarcıklıdır. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler tekil, 5 parçalı; çanak 12-22 mm, 1/3`ünden bölünmüş; taç yapraklar (38-)40-46 mm boyutlarda; derin mavi renkte, merkez kısmı beyaz, loblar genişçe, küt uçlu ve dağınık; ikincil loblar küçük ve dardır.

1830-3660 m yüksekliklerde; alpin çayırlık ve keseklerde yetişir.

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır.

1.Hodaçur / Erzurum
Eylül 2016©Boray Dişbudak


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #HemşinGentiyanı #GentianaVernaSubsp.Pontica #Hodaçur