Su parmakotu | Potentilla recta

Çiçekli dalları 20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tekil veya çoklu, yukarı doğru yükselen veya dik; gövde yüzeyi uzun ve kısa salgısız tüylü ve sıklıkla az sayıda kısa salgılı tüylüdür. yapraklar dipte rozet dizilimli, uzun saplı; gövde yaprakları elsi birleşik, kulakçıklı, kısa saplı veya sapsız; yaprakçıklar 5-7 adet, dikdörtgenimsi-ters yumurtamsı veya şeritsi-mızraksı bazen kamamsı-ters yumurtamsı formda, 10-50 x 5-25 mm boyutlarda, testere dişli, her iki yüz az çok ülgerlidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler talkım (cymes) kurullarda; dışçanak dilimleri şeritsi-mızraksı; çanak yapraklar üçgen-yumurtamsı, 5-8 mm; taç yapraklar sarı, ters yüreksi uçlu, 6-10 mm; ercik 25-30 adettir. Meyveler sert kabuklu, sert damarlı, kanatlı; koyu kahverengi; tohumlar sıklıkla ağsı bir dokuyla kaplıdır.

Deniz seviyesinden 2300 m yüksekliklere kadar; çayırlıklar, meralar, ıslak ve gölgeli alanlarda gelişim gösterirler.

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Yenice / Karabük
Mayıs 2018©Serdar Ölez
2.Yenice / Karabük
Mayıs 2018©Serdar Ölez
3.Yenice / Karabük
Mayıs 2018©Serdar Ölez
4.Yenice / Karabük
Mayıs 2018©Serdar Ölez
5.Yenice / Karabük
Mayıs 2018©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #SuParmakotu #PotentillaRecta #Yenice