Engerekotu | Echium vulgare

30-50 cm boylanabilen, iki yıllık veya monokarpik, otsu bir bitki türüdür. Gövde genellikle basit, seyrek veya yoğun yaygın kılçıklı tüylüdür. Yapraklar kıllı-kılçıklı; dipte 120 x 11 mm, şeritsi-mızraksı veya dikdörtgenimsi, sivrimsi, dışbükey, kenarlar yaprak sapına doğru iç bükey,; gövdede daha kısa, hemen hemen mızraksı ve sapsızdır. Çiçeklenme Mayıs-Eylül ayları arasında; çiçek durumu dikdörtgenimsi başaksı, çiçeklenme geliştiğinde talkım (cymes); çanak çiçek gelişiminde 5-6 mm, meyvelenmede 10 mm; taç derin mavi, 14-18 mm, genişçe huni şeklinde, seyrek tüylü; ercik genellikle uzun, dışa taşmış; sapçıklar mavi-eflatunumsu; boyuncuk ~ 1 mm`lik iki parçalıdır. Meyve sert kabuklu, ~ 2.5 x 1.5 mm, belirgin sırtlı ve keskin uçlu, düzensiz olarak ağsı girintilidir.

Deniz seviyesi ile 2440 m yükseklikler arasında; çam ve göknar orman altlarında, yol kenarı toprak yığınlarında ve çalılıklarda gelişim gösterirler.

Echium Yunancada `engerek yılanı` anlamına gelen ekhis kelimesinden türetilmiştir; bazı kaynaklar bunun engerek başını andıran tohumlardan kaynaklandığını söyler; diğerleri ise ince çiçek boyuncuğunun sonundaki çatalların, engerek diline benzer olduğunu iddia eder. Vulgare {Latince}: yaygın. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Bulduk / Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez
2.Bulduk / Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez
3.Bulduk / Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez
4.Bulduk / Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez
5.Bulduk / Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Engerekotu #EchiumVulgare #Bulduk