Yıldızca | Astrantia maxima

50-90 cm boylanabilen, otsu bir türdür. Gövde basit veya dallanmış, düz ve yuvarlak, kabarık çizgili ve içi boştur. Dip yapraklar 3-5 parçalı; dilimler eliptik-yumurtamsı, en uçtaki 2.5-10 x 1.5-5 cm, yanal olanlar 2.5-11 x 1.5-6.5 cm, düzensiz testere dişli veya küt dişli ve sivri çıkıntılıdır ve yaprak sapı yaprak ayasından daha uzuncadır. Çiçeklenme Temmuz-Ağustos aylarında; brakteol 9-12, eliptik-yumurtamsı, keskin veya sivri uçlu, 1-3 x 0.3-1.2 cm, belirgin damarlı, yeşil, beyaz veya pembemsi, ± tabanda bitişik, altta tam kenarlı, üstte kılçıklı-ince testere dişli; çiçekler 100´e kadar sayıda; çiçek sapı 2-16 mm, nadiren kısa havlı; çanak yapraklar 2-3 mm, şeritsi, sert kıllı, kalıcı; taç yapraklar 1.5-2 mm uzunluktadır. Meyve dikdörtgenimsi-silindirik, 5-6 x 2-2.5 mm boyutlardadır.

1300-2400 m yükseklikler arasında; ormanlık alanlar ve yaş çayırlıklarda yetişirler.


1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Yıldızca #AstrantiaMaxima #Şavşat