Tek kanaryaotu | Senecio othonnae

70-200 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, tüysüz veya seyrek tüylüdür. Dip yapraklar 40-70 cm, iki derin tüysü, dilimler dikdörtgenimsi, mızraksı veya yumurtamsı, kenarları dişli, üst kısım tüysüz, alt kısım kısa havlı; gövde yaprakları dip yapraklara benzer fakat daha küçük ve tepeye çıktıkça daha kısa saplı-sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu birleşik yalancı şemsiye, çok sayıda tepecik çiçekli; tepecik çiçekler ışınsal, 0.5-1.5 cm geniş; filariler 5-6, dikdörtgenimsi-ters yumurtamsı, 5-6 mm, tüysüz veya seyrek havlı, uç kısım havlı kenarlar ince ve kuru zarlı; brakteollar birkaç, 1-4 mm; tüpsü çiçekler birkaç, genellikle 4-6 . dilsi çiçekler 1-2, sarı ve 8-9 mm uzunluktadır. Meyveler sert kabuklu, 3-4 mm, ipeksi tüylü; papus 5-7 mm ve kirli beyaz renktedir.

700-3050 m yükseklikler arasında; taşlık ağaçlık yamaçlar, çalılıklar ve nemli alanlarda doğal olarak yetişirler.

Senecio {Latince}: yaşlı adam; meyvelenme döneminde gri renk alması ve tüylenmesi nedeniyle cins yaşlı adam olarak adlandırılmıştır.

1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #TekKanaryaotu #SenecioOthonnae #Şavşat