Aksırıkotu | Achillea biserrata

30-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar tam, mızraksı, sivri uçlu, çift testere dişli, üst yüzey tüysüz, at yüzey basık cılız tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu yalancı şemsiye, 3-12 cm çapta; kapitulum sayısı her kurulda 5-20 adet; çiçek kümesi sapı 1-4.5 cm; involukrum yarım küresel, 4-6 mm; filariler yumurtamsı, sivrimsi veya küt uçlu, omurgalı, dar şeffaf kahverengimsi kenarlı, havlı; dilsi çiçekcikler 7-8 (-10) adet, beyaz, 4-8 mm; tüpsü çiçekçikler ~ 35-40 adettir.

150-2400 m yükseklikler arasında; Türkiye, Transkafkaslar, Kuzey Kafkasya´da; kozalaklı veya yaprak döken orman orman altlarında ve ıslak alanlarda doğal gelişim gösterirler.


1.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
5.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
6.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
7.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Aksırıkotu #AchilleaBiserrata #Maçahel