Bezelye | Pisum sativum

10-200 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla tırmanıcı, tüysüz ve dumanlıdır. Yapraklar birleşik, 1-4 çift yaprakçıklı; yaprakçıklar, tam kenarlı veya dişli; stipül 1.5-8 cm uzun, eğik şekilde yumurtamsı, dişli, taban yuvarlağımsı ve sapı yarı kavrayan/saran; sülük dallanmıştır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçek kümesi sapı stipül`ün ¼-4 misli uzunlukta, 1-3 çiçekli, kısa kılçıklı, genellikle yaprakçıklardan daha geniş; çiçekler 16-30 mm; bayrakçık geniş leylak rengi veya beyaz, kanatlar koyu kırmızımsı-eflatun; çanak 8-15 mm; çanak lobları yaklaşık olarak eşit, tüpten daha uzunca, yumurtamsı-mızraksı, ± sivri uçlu ve otsudur. Baklamsı meyve dikdörtgenimsi-şeritsi veya şeritsi, 40-70 x 7-17 mm; tohumlar 3-10 adet, en azından 5 mm çapta, tohum dış kabuğu yoğun kabarcıklı veya pürüzsüz veya buruşuktur.

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; taşlık veya çayırlıklar yamaçlar, yıkıntılar ve tarla kenarlarında gelişim gösterirler.

Pisum {Latince}: bezelye. Sativum {Latince}: yetiştirilen, yetiştirme (tarım). Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Çamlıyayla / Mersin
Mayıs 2018©Salih Usta


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Bezelye #PisumSativum #Çamlıyayla