Giyle | Thlaspi perfoliatum

5-20 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler basit, bir veya çok sayıda, bazen üst kısımları dallanmış ve tüysüzdür. Dip yapraklar yumurtamsı veya genişçe eliptik, 0.3-2 cm × 2-10 mm, taban kamamsı veya sipsivri, tam kenarlı veya nadiren birkaç dişli; uç kısım yuvarlağımsı; sap yaprakları mızraksı veya dikdörtgenimsi-mızraksı, sapı kavrayan/saran, tam kenarlı veya nadiren dişli ve az çok dumanlı yüzeylidir. Çiçeklenme Şubat-Mayıs ayları arasında; taç yapraklar dikdörtgenimsi, yuvarlağımsı uçludur. Meyve sapı yatay olarak yayılı, 4-8 mm; meyve kısa karpelli ters yüreksi uçlu, 5-7 x 4-5 mm, uç girinti geniş ve sığ (sapsız veya kısa boyuncuk dahil); bölme 4-5 x 1.5-3 mm, asimetrik; tohumlar her bölümde 2-3 adet, altın-kahverengi, pürüzsüz ve yapışkandır.

Deniz seviyesi ile 2570 m yükseklikler arasında; döküntü topraklarda veya tarım topraklarında zararlı ot olarak yetişir.

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
2.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
3.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
4.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
5.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
6.Çakıloba / Beypazarı / Ankara
Mart 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Giyle #ThlaspiPerfoliatum #Çayırhan #Çakıloba