Sapsız meşe | Quercus petraea

30 m kadar boylanabilen, yaprak döken, odunsu bir türdür. Tepe tacı üstte dar; genç filizler tüysüz, genellikle kırmızımsı-kahverengi; tomurcuk 7 mm kadar, tüysüz veya kirpikli-kenarlıdır. Yapraklar tüm sürgüne yayılı, eliptik, ters yumurtamsı veya dikdörtgenimsi, 6-17 x 3-9 cm boyutlarda, dip kısmı kamamsı veya asimetrik, genellikle tüysüz, 5-9 sığ veya derin loblu, loblar ±tekdüze, ikincil lob mevcut veya değil; birincil damarlar 5-11 adet, ± paralel, kenarda sonlanmayan damar yok veya nadiren tabana yakın konumda 1-2 adet; tüy örtüsü yok veya alt yüzeyde basık yıldızsı - kaba tüylü, damarlar üzerinde uzun basit tüylü, soluk yeşil veya dumanlı görünümde, üst yüzey ise tüysüz ve parlak yeşilrenkte; yaprak sapı 1-3.5 cm uzunlukta; stipül dökülücü veya biraz kalıcıdır. Çiçek kümesi sapı yok veya hemen hemen yok; erkek çiçekler açık sarı-yeşil renkte, ince bir eksen üzerinde sarkık kurullar halinde; dişi çiçekler sarı-turuncu renkte ve 1.5-2 mm boyundadır. Meyve kadehi 10-20 mm çapta, yarım küresel, grimsi-kahverengi; kadeh pulları yumurtamsı-mızraksı, tabanda belirgin çıkıntılı veya yassı, basık veya basıkça, uç kısım kahverengimsi, kaba tüylü; palamutun 1/2-2/3'ü kadehten dışa taşmıştır.

Tüm Avrupa, Kafkaslar, İran ve Ülkemizde Trakya Marmara ve Karadeniz bölgelerinde doğal olarak yetişen bir türdür. Alttürlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; kayın, gürgen, kızılağaç. kestane ve dişbudak ile karışık veya saf ormanlar kurar. Türkiye'nin çoğu bölgesinin yanısıra, Avrupa'da da doğal yayılış alanları görülmektedir.Türkiyr'de üç alttürü bulunmaktadır:

1. kadeh pulları yassı; erişkin yapraklar altta ± yoğun basık tüylü, sıklıkla damar dibi (yaprak koltuğu) püsküllü tüylü ...subsp. petraea

1. kadeh pulları çıkıntılı; erişkin yapraklar altta tüysüz veya ± inceden inceye havlı

    2. yapraklar altta ± tüysüz, ± sığ loblu, en çok 12 cm; yaprak kenarında sonlanmayan damarlar genellikle mevcut ...subsp. iberica

    2. yapraklar altta ± tüysüz veya havlı, ± dumanlı ve derin loblu, en çok 17 cm; yaprak kenarında sonlanmayan damar yok ...subsp. pinnatilobaBu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Petraea Eski Yunancada `taşlık/kayalık yerde yetişen/yaşayan' anlamına gelen πετραῖος (petraîos) kelimesinden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Ahmetadil / Akyurt / Ankara
Temmuz 2017©Ahmet Demirtaş
2.Hacılı / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019©Ahmet Demirtaş
3.Hacılı / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019©Ahmet Demirtaş
4.Hacılı / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019©Ahmet Demirtaş
5.Hacılı / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019©Ahmet Demirtaş
6.Sarıyar / Nallıhan / Ankara
Eylül 2010©Ahmet Demirtaş
7.Hacılı / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019©Ahmet Demirtaş
8.Pınarbaşı / Edremit / Balıkesir
Ağustos 2017©Mustafa Gökmen
9.Yağcıhüseyin / Kızılcahamam / Ankara
Aralık 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #SapsızMeşe #QuercusPetraea #Ahmetadil #Hacılı #Sarıyar #Pınarbaşı #Yağcıhüseyin