Dağmayasılı | Ajuga orientalis

6-30 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde gürbüz, dik veya yukarı doğru yükselir şekilde, grimsi yünsü - ülgerli tüylü; kısaca kök gövdelidir ancak sitalon üretmez. Dip yapraklar dikdörtgenimsi - eliptik, kenarlar uca doğru dışbükey, yaprak sapına doğru iç bükeydir; sap yaprakları 1-2 çift, ters yumurtamsı - dikdörtgenimsi formda ve kenarları küt dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulları halka dizilimli, sıkışık, 4-6 çiçekli; brakte ters yumurtamsı-daire şeklinde, 3-7 kaba dişli, çiçeklerden uzun, sıklıkla eflatunumsu; çanak 6-9 mm, dişler tüpün 1-2 katı uzunluğunda; taç 10-13 mm, taç tüpü burulmuş, üst kenarı geriye bükük, alt dudak krem rengi, üst dudak menekşe rengi-mavi, iki parçalı; filamentler tüp içine gömülüdür.

Deniz seviyesi ile 3130 m yükseklikler arasında; ormanlar, çalılıklar, taşlık yamaçlar ve oltlaklarda doğal gelişim gösterebilirler.Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

1.Yenice / Karabük
Mayıs 2019©Çiğdem Önal Emiroğlu
2.Yenice / Karabük
Mayıs 2019©Çiğdem Önal Emiroğlu


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Dağmayasılı #AjugaOrientalis #Yenice