Küşne | Vicia ervilia

8-70 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, tüysüz veya eser miktarda basık-havlıdır. Yapraklar tüysü birleşik, uç kısmı sivri; yaprakçıklar 8-15-çift, 5-15 x 1-3 mm boyutlarda, hemen hemen şeritsi ile dikdörtgenimsi-mızraksı arası formda; stipül yarı oksu ve uzun-dişlidir. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında; çiçek kümesi sapı 1-4-çiçekli, çiçeklere kadar veya daha uzunca, ancak yapraklardan daha kısa; çiçekler 7-12 mm, leylak rengi, pembe, soluk sarı veya beyaz renkte; çanak 5-7 mm, ± basık-havlı, ağız eğik (asimetrik), dişler tüpten daha uzunca, birbirlerine eşit, biz şeklinde; bayrakçık geriye bükük değil; alt dudak kayık şeklindedir. Baklamsı meyve dikdörtgenimsi-şeritsi, 12-25 x 3-5 mm boyutlarda, küçük çıkıntılı veya tesbihimsi görünümde, az derecede kısa havlı; tohumlar 2-4 adet ve tohum göbeği çok kısadır.

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; meşe çalılıkları, taşlık yamaçlar, döküntüler, tarlalar, üzüm bağları ve yol kenarlarında; Akdeniz ülkelerive Güney Batı Asya'da doğal gelişim gösterirler. Türkiye'de doğal, yetiştirilmiş ve doğallaşmış olaral gelişirler.Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Vicia {Latince}: burçak, küşne tohumu. Ervilia Latincede `burçak/küşne tohumu` anlamına gelen ervum kelimesinden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
3.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
4.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Küşne #ViciaErvilia #Bademlik