Puslu süsotu | Polygala pruinosa

Çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yukarı doğru yükselir ve yüzeyler havlıdır. Alt yapraklar yumurtamsı veya ters yumurtamsı, üst yapraklar eliptik veya şeritsi formdadır. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; salkım çiçek kurulları genellikle terminal, seyrek ve 6-20 çiçeklidir; brakte çiçek sapından daha kısadır; üst çanak yapraklar dışbükeydir; içte kalan çanak yapraklar mavimsi, yumurtamsı-dikdörtgenimsidir, saplı gibidir ve uca yakın kısımlar anastomozdur; taç iç çanak yapraklara eşit veya daha kısadır; başçık kısaca saplıdır. Kapsül meyve sapsızdır, ters yüreksi uçludur ve eşit olmayan kanatlara sahiptir. Türkiye'de iki alt türü tespit edilmiştir: Kapsül kanadı 0. 5-1 mm genişliktedir; salkım 10-30 çiçeklidir. ...subsp. pruinosa Kapsül kanadı 2-3 mm genişliktedir; salkım 5-10 çiçeklidir ...subsp. megaptera

Deniz seviyesi ile 2000m yükseklikler arasında; eğimli alanlar ve yamaçlarda doğal yayılış gösterirler.Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir. Pruinosa Latincede `don ile kaplı` anlamına gelen pruinatus kelimesinden türetilmiştir; bir yüzey üzerindeki puslu/unsu görüntüye işaret ediyor olabilir.

1.Bademlik / İmrahor / Ankara
Nisan 2020©Mustafa Gökmen
2.Bademlik / İmrahor / Ankara
Nisan 2020©Mustafa Gökmen
3.Bademlik / İmrahor / Ankara
Nisan 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #PusluSüsotu #PolygalaPruinosa #Bademlik