Kır korungası | Onobrychis oxyodonta

20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere serili veya yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar 5-8 çift yaprakçıklı tüysü birleşik yapıdadır; yaprakçıklar şeritsi-eliptik, her iki yüzeyi cılız tüylü veya üst kısmı neredeyse tüysüzdür; stipül bitişik, zarsı ve kenarları kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı yapraklardan 2-4 kat daha uzundur; salkım çiçek kurulu yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda, az veya çok-çiçeklidir ve çiçek gelişimi ardından daha da genişler; çanak 4-6 mm uzunlukta, cılız tüylü, ülgerli veya nadiren ± tüysüzdür, dişler tüp boyunun 1.5-3 katı uzunluktadır; taç pembedir ve daha koyu pembe çizgileri vardır; bayrakçık 7-9 mm uzunluktadır; kanatlar 2-4 mm uzunluktadır; alt dudak 6-8 mm uzunluktadır. Meyve 4-5 mm uzunluktadır, yüzeyi kısa basık cılız tüylüdür, sorguç ve tablasında kısa sert dikenleri vardır.

200-2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, makilikler, bozkırlardaki kireçtaşı tepeler, nadas tarlaları, sedir-çam korulukları, kumluk alanlar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder.  Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
3.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KırKorungası #OnobrychisOxyodonta #Bademlik