Oklu şalba | Salvia glutinosa

Yaklaşık 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler diktir ve yukarı kısımları dallanmıştır; yüzeyleri, ± yoğun salgılı tüylü-ülgerlidir. Yapraklar basit, 8-14 x 5-11 cm boyutlarda, yumurtamsı-üçgen-oksu formdadır; kenarları testere dişlidir; damar boyları seyrek cılız tüylüdür ve sapsız salgı bezleri bulunur; yaprak sapı ~ 7-11 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları halka dizilimlidir ve herbiri 4-6 çiçeklidir, çiçekler birbirinden ayrıktır; brakte yumurtamsı formda ve ~ 10 x 6 mm boyutlardadır, ayrıca brakteol bulunur; çiçek sapı ~ 5 mm uzunlukta ve dikleşmiş durumdadır, sap meyveye doğru biraz daha uzar; çanak borumsu veya çan şeklinde ve ~ 12 mm uzunluktadır, meyvelenmeda ~ 17 mm'ye uzar, yüzeyler yoğun salgılı tüylü-ülgerlidir; taç 30-40 mm boydadır ve sarı renktedir, bazı kısımlarında kahverengimsi izler bulunur; üst dudak 1 dişli ve ± düzdür; tüp dışa taşmış, düz ve ~ 15 mm uzunluktadır, iç kısmıülgerlidir; üst dudak oraksıdır; iki çiçektozu kesesini birbirine bağlayan kısım üstte daha uzundur üreyimli keseyi taşır, altta daha kısadır ve değişik şekilli kısır bir keseyi (Tip B) taşır. Sert kabuklu küçük meyve yumurtamsı-üç köşeli formda ve ~ 3.5 x 2 mm boyutlardadır.

780-2360 m yükseklikler arasında; yaprak döken ormanlar, çalılıklar ve çam ormanları içide nemli alanlarda gelişim gösterirler.Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Bıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce
Ekim 2020©Serdar Ölez
2.Bıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce
Ekim 2020©Serdar Ölez
3.Tatlıca Şelaleleri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
4.Tatlıca Şelaleleri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Okluşalba #SalviaGlutinosa #Bıçkıyanı #Tatlıca Şelaleleri