Güz sümbülü | Prospero autumnale

Soğanlı bir türdür. Çiçek soğanı 1 x 2 cm boyutlardadır; tabakalar kahverengi, bazen pembemsi renktedir; nadiren 1-3 cm uzunluğunda 1 - 3 adet zarsı şeffaf katafil {sürgünlerin alt taraflarında yer alan ve tomurcukları koruyan yaprak} bulunur. Yapraklar 2-17 cm x 1-2 mm boyutlarda, 3 - 12 adet, hemen hemen şeritsi ve etlidir; genellikle dik gelişir; genellikle çiçeklerlerden daha sonra çıkarlar. Çiçeklenme Ağustos-Ekim ayları arasında gerçekleşir; 1 - 2 adet çiçek kurulu sapı bulunur, saplar 5 - 30 cm uzunlukta kıvrımsız-dik ve yarıklıdır, alt kısımları az pürüzlüdür; salkım 4 - 25 çiçeklidir, başlangıçta yoğun ve piramidal sonraları seyrektir; çiçek sapı yarı dik ve 3 - 10 mm uzunluktadır, meyvelenme sırasında dikleşir ve uzar; brakte yoktur; çiçek örtüsü dilimleri 3 - 5 x 1.5 - 2 mm boyutlarda, yayılı ve leylak rengidir, orta damarlar daha koyudur; sapçıklar tabanda ~ 1 mm genişliktedir; ovaryum taban kısmı dar yumurta biçiminde ve 3.5 - 4 mm uzunluktadır; boyuncuk 0.5 - 2 mm uzunluktadır. Tohumlar 3 x 1.5 mm boyutlarda, elipsoid ve siyahtır, tohum zarfı yoktur.

Deniz seviyesi ile 1760 m yükseklikler arasında; kuru, güneşli çayırlıklar, yamaçlar, kireçtaşı alanlar, makilikler, açık koruluklarda, nadiren de ıslak alanlarda gözlenebilirler.Prospero `düzgün gelişen` anlamına gelen Latince prosperos kelimesinden türetilmiştir. Autumnale 16'ıncı yüzyıl Latincesinde `sonbaharla ilgili` anlamına gelen autumnalis kelimesinden türetilmiştir; botanikte bitkinin sonbaharda yetiştiğinie, filizlendiğine veya çiçeklendiğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Akliman Feneri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
2.Akliman Feneri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
3.Akliman Feneri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
4.Akliman Feneri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
5.Akliman Feneri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #GüzSümbülü #ProsperoAutumnale #Akliman Feneri