Çılgın Kız | Solanum rantonetti

3 m kadar boylanabilen, çok yıllık, sarılıcı, çalı veya ağaççık formunda bir türdür. Gövde kavisli; kabuk seyrek çizgilidir. Yapraklar eliptik, 10 x 5 cm; alt yüzey hafif tüylü; tam kenarlı; taban kamamsı, sapa doğru uzayan; keskin uçlu veya ucu aniden sivrilen; yaprak sapı 0.5-1.5 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Kasım ayları arasında; çiçek durumu şemsiyemsi, yaprak ile dal arası, 2-5 çiçekli; çiçek sapı 15-25 mm; çanak 4–5 mm, loblar 2 mm, şeritsi; taç yaprak çepeçevre, 20–30 mm çapta, parlak mavi renkte, üst 3 lob tabanda sarı lekeli; ercik başı düzensiz, üst çift hafifçe daha küçük, ~ 3 mm uzun, dikdörtgenimsi formdadır. Meyve üzümsü, 27–30 mm küremsi-elipsoid, tabanı kalpsi, sarı renkte; tohum ~ 2.5 mm uzun, koyu kahverengidir.

Türkiye`de doğal gelişimi yoktur; Akdeniz ve Ege kıyılarında dışarıda, diğer bölgelerde ise iç mekanlarda yetiştirilebilirler; çelikle ve tohumdan üretilir.

(..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Karaincir / Datça / Muğla
Temmuz 2014©Serdar Ölez
2.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
3.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
4.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
5.Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Nisan 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #ÇılgınKız #SolanumRantonetti #Karaincir #Karaburun #Mavişehir