Çiriş | Eremurus spectabilis

70-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Çiçeklenen gövde tüysüzdür. Yapraklar genişçe şeritsi formda ve 20-60 cm X 2-4.5 cm boyutlardadır; yaprak yüzeyleri tüysüzdür, kenarlar az pürüzlüdür. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; salkım çiçek kurulu 15-70 cm uzunlukta ve yoğun çiçeklidir; brakte şeritsi-mızraksı ve 10-15 mm uzunluktadır, kenarları kirpiklidir, genellikle çiçek sapından daha kısadır; çiçek örtüsünün dilimleri (periant) 10-13 mm uzunlukta vebeyaz veya yeşilimsi-sarı renktedir, orta damar eflatun veya yeşilimsi renktedir; ercikler uzun ve dışa taşmıştır; başçık portakal-kırmızı renktedir. K apsül meyve 6-9 mm çapta ve küremsidir, ucu dikensi ve enine çıkıntılıdır; tohumlar hemen hemen kanatlıdır.

1000-2750 m yükseklikler arasında; bozkırlar, açık çalılıklar; kireçtaşı kayalar ve döküntüler içerisinde yetişir.
1.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
3.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
4.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
5.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
6.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
7.Cunda Adası / Ayvalık / Balıkesir
Nisan 2021©Nilgün Sönmez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Çiriş #EremurusSpectabilis #Karaşar #Cunda Adası