Colban | Lathyrus cicera

15-50 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler tüysüz veya bazen ± cılız tüylüdür. Orta ve üst yapraklar basit veya 3 parçalı sülüklüdür; yaprakçıklar 1 çift, 15-95 x 1-9 mm boyutlarda, şeritsi veya şeritsi-mızraksı, nadiren hemen hemen eliptik formdadır; stipül yumurtamsı-mızraksı, sivri uçlu, yarı oksu tabanlıdır, bu taban genellikle gövdesinden 2-3 kat daha geniştir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı tek çiçeklidir ve yaprakların yarısı kadar uzundur; çanak 7-9 mm uzunluktadır; çanak dişler yaklaşık olarak eşit boyda, mızraksı ve kısaca sivri uçludur, tüpe dik veya hafifçe geniş açılıdır ve tüpten 2-3 kat kadar daha uzundur; taç kiremit-kırmızı renkte ve 12-16 mm boydadır; kanatlar her zaman ters yumurtamsı formdadır. Baklamsı meyve dikdörtgenimsi ve 25-40 x 8-10.5 mm boyutlardadır, genellikle beze noktaları yoktur, kenarlar uçta dışbükey yaprak sapına doğru iç bükey kavislidir, üst dikiş yeri düz ve 2 dar yanal omurgalıdır; tohumlar 3-5 adet, pürüzsüz yüzeyli ve 5-6 mm boyutlardadır.

5-2000 m yükseklikler arasında; meşe çalılıkları, kızılçam ormanları, taşlık yamaçlar, üzüm bağları, mısır ve nadas tarlalarında yetişirler.Lathyrus Yunancada `çok´ anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu´ anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
3.Kargılar / Kısık / Uşak
Nisan 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Colban #LathyrusCicera #Karaşar #Kargılar