Fatmanaotu

Salvia virgata


30-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler dik gelişir, üst kısımları daha dallanmış veya değildir; tüy örtüsü değişkendir, veya , veya salgısız tüylüdür. Yapraklar basit, tüm gövdeye yayılı veya nadiren taban yapraklarla sınırlıdır; formda, 5-30 x 2-15 cm boyutlarda, salgısız- ve çok sayıda sapsız salgı bezlidir; taban dir; kenarlar kırışık, düzensiz dişli, küt dişli, testere dişli veya bütün kenarlı olabilir; yaprak sapı 1-15 cm uzunluktadır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları genişçe dallanmış, uzun ve narin ikincil dallı ve şeklinde ve halka dizilimdedir; halkalar 2-6 çiçekli, birbirinden ayrık, nadiren yakındır. yumurtamsı-sivri uçlu formda ve 4-8 x 3.5-6 mm boyutlardadır. Çiçek sapı 1-2.5 mm uzunluktadır. az-çok borumsu çan şeklinde ve 6-10 mm uzunluktadır, meyvelenmeye doğru 10-12 mm´ye uzar; üst dudak kuvvetle geriye doğru kıvrımlı ve iki oyukludur; yüzey veya salgısız dür. menekşe rengi veya mavi leylak rengi arası bir renkte, nadiren beyazdır; 12-15 mm uzunluktadır; tüp 7-9 mm uzunlukta ve şişkindir; oraksıdır. li tan belirgin şekilde uzun; alt çiçektozu keseleri ise genellikle balta şekilli bir dokuya indirgenmiştir ve üreyimsizdir. Sert kabuklu küçük meyve yuvarlatılmış üç köşeli ve yumurta biçimlidir, 2.5 x 2 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirSolhan / Bingöl - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2300 m yükseklikler arasında; çalılıklar, ağaçlıklar, çayırlıklar, nadas tarlaları, yol kenarları ve benzeri yerlerde doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Salvia virgata Jacq.
Sinonimler

- Euriples rugosa Raf.
- Salvia gigantea Desf.
- Salvia rubra Spreng.
- Salvia utilis Braun ex Engl.
- Sclarea virgata (Jacq.) Soják
- diğer sinonimler...
İngilizce

Wand Sage

Etimoloji ve kısaltmalar

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Virgata Latincede `sopa gibi, değnek´ anlamına gelen virgātus kelimesinden türetilmiştir; bitkinin dik ve çubuk gibi yükselen gövdesine veya dallarına atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada Jacq. kısaltması bitkinin ilk kez Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin veya Baron Nikolaus von Jacquin tanımlandığını belirtir;  von Jacquin 16 Şubat 1727 - 26 Ekim 1817 tarihleri arasında yaşamış Hollanda-Avusturyalı hekim, kimyager ve bitki bilimcidir, 1755-1759 yılları arasında, bitki toplamak üzere Batı Hint Adaları ve Orta Amerika`ya gitmiş ve burada çok sayıda hayvan, bitki ve mineral örnekleri toplamıştır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Listelenen kaynaklar Salvia virgata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm