Krater düğünçiçeği

Ranunculus crateris


Krater düğünçiçeği (Ranunculus crateris) Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden Türkiye΄ye özgü endemik bir türdür. Türkiye΄de sadece Yukarı Murat-Van alt bölgesinden Nemrut Dağı ve Sübhan Dağı΄ndan (Bitlis) kayıtlar bildirilmiştir[1]. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda Sübhan Dağı΄ndaki örneklerin Nemrut Dağı’ndan toplanan örneklerden farklı olduğu, bu nedenle de bunların R. cratesis türünden farklı olduğu değerlendirilmiştir[2].
Yeni gözlem bildirAhlat / Bitlis - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ranunculus crateris P.H.Davis

Etimoloji ve kısaltmalar

Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Crateris Latincede ΄krater΄ anlamına gelen crātēr kelimesinden, crātēr ise Eski Yunancada ΄geniş ağızlı karıştırma kasesi΄ anlamına gelen κρᾱτήρ kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yanardağ ağızlarında veya eteklerinde yetiştiğine işaret eder. Bilimsel adlandırmada kullanılan P.H.Davis kısaltması türün Peter Hadland Davis (1918 - 1992) tarafından yayınlandığını belirtir. Davis 1963΄te Contributions to the flora of Turkey adlı tezi D.Sc. unvanı aldımıştır; bir grup bilim insanı ile birlikte 1961-1985 yılları arasında Türkiye florası üzerine çalışmış, 11 ciltlik Flora of Turkey adlı eseri yayınlamıştır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press
 2. Özçelik, H. (2016). Endemik Ranunculus poluninii ve Ranunculus crateris (Ranunculaceae) Populasyonları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 11 (1) , 1-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/25595/270031
 3. Wikipedia katýlýmcýlarý (2021). Peter Hadland Davis. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Eriþim tarihi 07.37, Eylül 16, 2021 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Hadland_Davis&oldid=26071682.
 4. Wikipedia contributors. (2021, May 18). Ranunculus. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 07:38, September 16, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranunculus&oldid=1023899156
 5. Ranunculus. (2020, September 21). Wiktionary, The Free Dictionary. Retrieved 07:46, September 16, 2021 from https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=ranunculus&oldid=60447382.
 6. Crater. (2021, September 10). Wiktionary, The Free Dictionary. Retrieved 08:04, September 16, 2021 from https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=crater&oldid=63890211.
 7. Listelenen kaynaklar Ranunculus crateris hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm