Sarı geyik boynuzu

Calocera viscosa


Kozalaklı ağaçların ölü kütükleri ve düşen dallar üzerinde bol miktarda gelişebilen parlak sarı, çok çatallı dallı bir jöle mantarıdır. Çok parlak olduğundan tam kapalı yoğun ormanlıklarda bile kolaylıkla farkedilebilir.
Yeni gözlem bildirDaday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen


Morfoloji

Gövdeler birkaç veya birçoğu bir arada; her biri 3-10 cm arasında boylanabilir. Geliştiği odunsu dokudan çıkar çıkmaz kısa bir sapın üzerine dik yükselen; uçlara yaklaştıkça daha çatallı, geniş yuvarlak veya yassı kesitli, kıvamlı ve jelatinimsi dokuda dallardan oluşur. Taze iken parlak sarı veya turuncu-sarı, kuru ortamlarda kırmızımsı-turuncu sarı renktedir.
Etli kısım sarı, jelatinimsi ve serttir.
Sporlar beyaz; elipsoid veya uzun elipsoid formda, 8-12 x 3.5-5µm boyutlarda; camsı, yarı saydam bir görünüme sahiptir ve her spor iki yağ damlası içerir.

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Kozalaklı ağaçların kök ve kütüklerinde gelişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Calocera viscosa, Ramaria türü bazı mantarlar ile karıştırılabilir; ancak yağlı ve yapışkan yüzeyi C.viscosa için belirgin bir ayırt edici özelliktir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Calocera viscosa (Pers.)
Sinonimler (Tam liste)

- Calocera cavarae Bres. & Cavara
- Calocera flammea Fr.
- Calocera stricta Fr.
- Merisma viscosum (Pers.) Spreng
İngilizce

Yellow Stagshorn Fungus

Etimoloji ve kısaltmalar

Calocera Eski Yunancada `güzel` anlamına gelen calo- öneki ile `balmumu gibi` anlamına gelen -cera sonekinin birleşiminden türetilmiştir; güzel ve balmumumsu anlamındadır. Viscosa {Latince}: zamklı, yapışkan. Adlandırmada kullanulan Pers. kısaltması türün ilk kez Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) tarafından yayınlandığını belirtir; Persoon mantar taksonomisini geliştiren ve genişleten Alman botanist ve mikologdur; 1805 ile 1807 arasında, 20.000 bitki türünü anlatan Synopsis plantarum`u yayımlamıştır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. 'Calocera viscosa' Healing Mushrooms, Erişim tarihi Nisan 13, 2020 (https://healing-mushrooms.net/archives/calocera-viscosa.html)
 2. 'Calocera viscosa' Messiah College, Erişim tarihi Nisan 13, 2020 (https://www.messiah.edu/Oakes/fungi_on_wood/club%20and%20coral/species%20pages/Calocera%20viscosa.htm)
 3. 'Calocera viscosa Yellow Stagshorn Identification' First Nature, Erişim tarihi Nisan 14, 2020 (https://www.first-nature.com/fungi/calocera-viscosa.php)
 4. Listelenen kaynaklar Calocera viscosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm