Biberiye

Rosmarinus officinalis

(Kuşdili, Hasalban, Akpüren, Akpürün, Zeytin çiçeği.)

2 m boylanabilen, herdem yeşil, çok yıllık bir türdür. Gövde belli belirsiz dört köşeli, ince gri , çok dallı; dallar yukarı diktir. Yapraklar aromatik kokulu, karşılıklı dizili, , 10-50 x 1-2 mm, sapsız veya kısa saplı, tam kenarlı, , derimsi, grimsi-mavimsi yeşil, üst tüysüz veya , alt beyaz dür. Çiçeklenme Şubat-Mayıs arasında; çiçek durumu , yaprak koltuğunda, 5-10 çiçekli; çiçek sapı 2-5 mm uzun; çan şeklinde, 2 dudaklı 5-6 mm uzun, yoğun , üst dudak küçük ve 3 dişli, alt dudak 2 loblu; borumsu, 10-13 mm, soluk mavi nadiren beyaz; dudak dik veya dışa kıvrımlı, 2 loblu, 4 mm; 3 loblu, 7 mm, orta lob geniş içbükey; 2 dış verimli, 7-8 mm uzun; verimsiz 2, belirsiz; 4 parçalı, 1.5 cm; 2 parçalıdır.
Yeni gözlem bildirSöke / Aydın - Eylül 2009 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

30-250 m yüksekliklerde; kalkerli & şist (kiltaşı) tepelerde; kızılçam ve fundalık yakınlarında, yol kenarlarında ve üzüm bağlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Rosmarinus officinalis L.
Sinonimler

- Rosmarinus officinalis
- Rosmarinus officinalis var. prostratus
- diğer sinonimler...
İngilizce

Rosemary

Etimoloji ve kısaltmalar

Rosmarinus Latincede `çiy ve şebnem` anlamına gelen ros kelimesi ile `deniz` anlamına gelen marinus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; deniz seviyelerine yakın alanlarda gelişim gösterdiğine işaret ettiği düşünülmektedir. Officinalis Latincede `bir manastırda sağaltıcı bitkilerin ve diğer ihtiyaç maddelerinin tutulduğu yerde olan, yere ait olan` anlamına gelir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Rosmarinus officinalis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm