Sığla Ağacı

Liquidambar orientalis

(Günlük Ağacı)

20 m kadar boylanan, Türkiye`ye endemik, yaprak döken kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. Gövde kabuğu gençken çatlaksız, grimsi; yaşlılıkta çatlaklı, grimsi-kahverengidir. Yapraklar 5 loplu, ışınsal damarlı; loplar genellikle ikincil olarak loplara ayrılı; kenarlar ince dişli; tabanda damar etrafında sıklıkla ; sap ince ve uzundur. Dişi çiçek kurulu ; dişi çiçekler başlangıçta yeşil sonraları kırmızımsı, üzerileri hafif , tüyler meyve zamanı sertleşip odunsu bir yapı kazanır; erkek çiçekler 3-4 cm sarkık kurul şeklinde, çiçek kurulunun üzeri sonradan dökülen zarımsı pullarla örtülüdür. Meyve 2-6 cm çapında, çok sayıda kapsüllü, uzun bir sapın ucunda, aşağıya doğru sarkık, olgunlaştıkları zaman sertleşir, kapsüller açılır ve tohumlar dökülür; tohumlar çok küçük, kanatlı, koyu kahverengi, basık, dip tarafı yuvarlak, uç kısmı sivri; tohum kabuğu parlak, ince ve serttir.
Yeni gözlem bildirGöcek / Muğla - Kasım 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Koruma statüsü

TEHLİKEDE
ENDANGERED

Eldeki en iyi kanıtlar taksonun neslinin doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Liquidambar orientalis Mill.
Sinonimler

- Liquidambar orientalis
- diğer sinonimler...
İngilizce

Oriental Sweetgum

Etimoloji ve kısaltmalar

Liquidambar Latincede `sıvı` anlamına gelen liquidus kelimesi ile `amber` anlamına gelen ambar kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin ortak özelliği olan ve gövde hatlarıyla taşınan amber renkli tatlı özsuyuna işaret eder. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Liquidambar orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm