Helilok

Geranium rotundifolium

(Turna gagası, Yuvarlak yapraklı turnagagası)

10-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde , narin ve sıklıkla kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10-40 mm genişlikte, ve 5-7 lobludur; loblar tırtırlı kenarlıdır; 1.5-3.5 mm uzunlukta ve üçgen şekilli ve dur, sıklıkla kırmızımsı kahverengi renktedir. Çiçeklenme Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 6-7 mm çaptadır; sap dür ve meyve döneminde aşağı bükülür; 3.5-4.5 mm uzunlukta, formdadır ve yüzeyleri dür; 5-7 mm uzunlukta ve formdadır, leylak renklidir; 2.5 mm uzunluktadır ve tabana doğru kademeli olarak yayılmıştır, dip kısımları kirpiklidir. Meyvelenme Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir; meyve 1.6-1.8 cm uzunlukta ve tır, yüzey pürüzsüz ve dür, olgunlaşma aşamasında dikleşir; tohumlar 1.8-2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

900-1400 m bozkırlar, yol kenarları, moloz yığınlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geranium rotundifolium L.
Sinonimler (Tam liste)

- Geranium rotundifolium
İngilizce

Roundleaf Geranium

Etimoloji ve kısaltmalar

Geranium Yunancada `turna, boynunu turna gibi uzatmış` anlamına gelen geranos kelimesinden türetilmiştir. Rotundifolium Latincede `yuvarlak, dairesel, küresel` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Geranium rotundifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm