İspir Meşesi

Quercus macranthera


7 m kadar boylanabilen, yaprak döken, odunsu bir türdür. Genç filizler , sonraları ; tomurcuk 4-6 mm ve dır. Yapraklar sıklıkla filiz uçlarında sıkışık, , 5-10 x 3-5 cm, 5-9 düzenli ve sığ loblu, ikincil lob yok, ana damarlar 6-10, alt yüzey yoğun sarımsı-kahverengi , üst yüzey koyu yeşil, seyrek ; yaprak sapı 5-20 mm, genellikle ; ipliksi, , ~ 1-1.5 cm uzunluktadır. Çiçek kümesi sapı yok veya en çok 6 mm uzunluktadır. Meyvelenme Ağustos-Ekim aylarında; kadeh yarım küresel, ~ 15 mm çapta, açık kahverenkli; kadeh pulları yumurtamsı-mızraksı, ince dokulu, gevşekçe basık veya yayılı, ± , ; palamut 1/2-2/3 dışa taşmıştır; meyve 1 yılda olgunlaşır.
Yeni gözlem bildirİdris Dağı / Kalecik / Ankara - Eylül 2017 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1000-1900 m yükseklikler arasında; kuru yamaçlarda; karaçam, sarıçam, titrek kavak ve adi ardıçlarla birlikte gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Macranthea eski Yunancada `büyük çiçekli` anlamına gelen macros anthos kelimelerinden türetilmiştir. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Quercus macranthera hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm