Doğu gürgeni

Carpinus orientalis

(İstiriç)

Sıklıkla çalı, nadiren 6-7 m ağaççık formunda gelişen, kışın yaprak döken, odunsu bir türdür. Gövde düzgün gelişimli, simpodial dallanmalı; odun sert ve beyaz; kabuk ince ve gri renkli; genç filizler kahverengi, yoğun basık ; tomurcuk kırmızımsı-kahverengidir ve az çok dür. Yapraklar , yüzeyi çıkıntılı, tabanı hafifçe , 3-6 x 2-3 cm, 11-15 çift damarlı, düzenli birleşik çentikli, üst yüzey , altta yaprak damarlar boyu basık dür. Çiçeklenme Temmuz-Ağustos aylarında; çiçeklenme ve yapraklanma eş zamanlı; (çiçeğin sapa bağlandığı boyundaki yaprak grubu) lobsuz, düzensiz testere dişli, 1.2-2 x 0.8-1.3 cm, belirgin damarlı ve ± dür.
Yeni gözlem bildirÇamlıyayla / Mersin - Mayıs 2018 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1400 m yükseklikler arasında; çoğunlukla karışık yaprak döken ormanlarda, genellikle kireçli toprakta doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Carpinus Latincede gürgen şeklindeki nesneleri tarif etmek için kullanılır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Carpinus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm