Erguvan

Cercis siliquastrum


2-10 m boylanabilen, yaprak döken, çalı, ağaççık veya ağaç formlu bir türdür. Yapraklar basit, şeklinde veya ve tabanı girintili, yaklaşık 7-12 cm çapta, sıklıkla uzunluğundan daha geniş, , tabandan 7 damarlı; sap 2-4 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında ve yapraklanmadan önce; çiçek kurulu , ~10 çiçekli; çiçekler sürgün, dal ve gövde üzerinde; çiçek sapı 1-2 cm uzunlukta; ~ 5 mm, pembemsi, dişler ~ 1 mm uzunlukta; 15-20 mm ve parlak pembemsi-eflatun renktedir. Meyve legumen (baklamsı), 6-10 x 1.5-2 cm, önceleri yeşil, olgunlukta kızıl kahverengi; 6-15 tohumludur.
Yeni gözlem bildirMilli Egemenlik Parkı / Ankara - Nisan 2013 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1370 m yükseklikler arasında; makilikler ve yaprak döken ormanlarda doğal gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Cercis siliquastrum L.
Sinonimler

- Cercis siliquastrum L. var. alba Weston
- diğer sinonimler...
İngilizce

Judas-Tree

Etimoloji ve kısaltmalar

Cercis cins adı eski Yunancada `dokumacı mekiği` anlamına gelen kerkís kelimesinden türetilmiştir; meyvesinin şeklini işaret ettiği düşünülmektedir. Siliquastrum Latincede `(baklamsı) tohum zarfı` anlamına gelen siliqua kelimesinden türetilmiştir; Cercis siliquastrum tür isimlendirmesi 1753 yılında Linnaeus tarafından yapılmıştır. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Cercis siliquastrum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm