Eşek Hıyarı

Ecballium elaterium

(Cırlatan, Acı Hıyar, Şeytan Keleği, Acı Kavun)

Yerden 20-25cm kadar yükselen, sürünücü, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi yatık, sağlam, ve açık yeşildir. Yapraklar uzun saplı, şekilli, kalın, sert, koyu yeşil renkli; alt kısmı -, üst kısmı ; kenarları dalgalı, oldukça içbükey; genellikle 5 lobludur. Çiçeklenme Nisan-Ekim ayları arasında; çiçekler 1-8 cm uzunluğundaki saplar üzerinde; erkek çiçekler 3.5-3.7 cm çapta, 5 adet, 8-16 x 4-7 mm sarı renkli; dişi çiçekler sıklıkla erkek çiçekler ile birlikte yaprak ile dal arası, 5 adet ve 6-12 x 3-6 mm boyutlardadır. Meyve sarkık, 3-5 x 1.5-2.5 cm boyutlarda; başta yeşil olgunlaşınca sarımsı renktedir; olgunlaşınca saptan ayrılır, meyvenin dip kısmında açılan delikten tohumlar ve usare dışarı fışkırır. Tohumlar yaklaşık 4 mm boyundadır. Meyve zehirlidir, ancak öz suyunun ilaç sanayi ve alternatif tıpta kullanıldığı bilinmektedir.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 600m yükseltiler arasında; döküntü alanlar, yol kenarları, nehir yataklarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Ecballium Elaterium Meyvelerinin Sinüzite Karşı Kullanımı (Araştırma)[*]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
Sinonimler (Tam liste)

- E. elaterium subsp. dioicum (Batt.) Costich
- Momordica elaterium L.
İngilizce

Squirting Cucumber

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ecballium elaterium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm