Sofur

Solanum dulcamara

(İt Üzümü)

2 m kadar boylanabilen, sürünücü/tırmanıcı, çok yıllık bir bitkidir. Gövde tüysüz, veya yoğun ; toprağa yakın kısımları odunsu, kalan kısımlar yeşildir. Yapraklar tüylü veya tüysüz, saplı, şekilli; yaprak ayası 3-12 x 2-6 cm; sap kısmı girintili; veya ucu aniden len; taban veya ; sıklıkla tam kenarlı, nadiren tabanda karşılıklı bir veya iki lobludur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu salkım; 2-3 mm, dişler üçgen biçimli; menekşe rengi, 10-15 mm, loblar mızraksı-üçgen biçimli, geriye doğru kıvrımlı, her biri 2 yeşil benekli; 5 mm, altın sarısı renktedir. Meyve üzümsü, parlak kırmızı, yumurta biçimli-küremsi, 7-10 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Ağustos 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2300 m yükseklikler arasında; göl kenarlarında, bataklıklarda, kuru dere yataklarında, çit kenarlarında doğal gelişim gösterebilir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Solanum dulcamara L.
Sinonimler (Tam liste)

- Solanum dulcamara
İngilizce

Climbing Nightshade

Etimoloji ve kısaltmalar

Solanum ilk olarak S. nigrum için Büyük Plinius (Pliny the Elder) tarafından kullanılmış; Sol Latincede güneş anlamına gelir [Güneşin bitkisi]; Solamen Latincede teselli anlamına gelir, bazı türlerinin narkotik özelliklerine atıfta bulunur.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Solanum dulcamara hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm