Kalaba

Umbilicus horizontalis


10-50 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler dik ve dür. Dip yapraklar , 2-5 (-10) cm çapta, tırtırlı kenarlı; üst yapraklar ve dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçek durumu , tabandan basit veya dallanmış; çiçekler yatay yayılı veya sarkık; çiçek sapı 0.5-2 (-2.5) mm; 1-1.5 mm; yeşilimsi-beyaz, bazen kırmızı uçlu, 5-7 mm, borumsu veya testi biçiminde; taç lobları genişçe mızraksı veya yumurtamsı, , tüp kısmının ~1/4´ü kadar boydadır.
Yeni gözlem bildirHızırşah / Datça / Muğla - Mart 2015 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

50-900 m arası yüksekliklerde; çayırlıklar, toprak yığınları, kireçtaşı kaya çatlakları, ağaç kütük gövdelerinde yetişirler.

Etimoloji ve kısaltmalar

Horizontalis {Latince}: yatay anlamındadır; sıklıkla bitki gelişiminin dikey değil yatay yönde ilerlediğine işaret eder.

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:213
 2. Listelenen kaynaklar Umbilicus horizontalis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm