Karaçalı

Paliurus spina-christi

(Garkad, Çalıdikeni, Sincandikeni, Karadiken, İsadikeni)

2-4 m boylanabilen, kışın yaprağını döken, sık dallı, iğne dikenli, dağınık tepeli, çalı veya ağaççık formlu bir türdür. Dallar parlak iğne dikenli, dikenler sivri ve çentiklidir. Yaprakları almaşık dizili, , ± ince testere dişli, , yaprak sapının 2-4 katı kadar uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu , seyrek; dür. Meyveler önceleri sarı-yeşil, sonraları açık kahverengi renkte, kuru görünümlü, merkezdeki kanatla birlikte 2-2.5 cm çaptadır.
Yeni gözlem bildirPertek / Tunceli - Temmuz 2015 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 1400 m yüksekliklere kadar; derin dağ geçitleri, nehir yatakları, açıklıklar ve döküntü alanlarda doğal gelişim gösterirler. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Paliurus spina-christi Mill.
Sinonimler

- Paliurus spina-christi
- Rhamnus paliurus
- diğer sinonimler...
İngilizce

Jeruselem Thorn

Diğer bilgiler

Kurak topraklarda iyi gelişim gösterdiğinden erozyonla mücadelede; dikenli olduğu için canlı çit yapımında kullanılmaktadır; meyve ve yapraklarından tıpta çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır.

Etimoloji ve kısaltmalar

Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:523
 2. Listelenen kaynaklar Paliurus spina-christi hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm