Kamış

Phragmites Australis


Durgun ve tatlı su kenarlarında yetişen, 5m kadar boylanabilen, çok yıllık otsu bitkilerdir. Borumsu gövde gençken yeşil ve otsu, olgunlukta sert ve odunsudur. 1.5cm kadar çap yapabilir. Yaprakları şeritsi veya mızrak biçiminde, 20-40cm uzunluk, 1-4cm genişliktedir. Çiçekler kahverengidir ve yaz ortasında gelişir. Bileşik salkım ya da başak biçimindeki çiçek kurulunun boyu 40cm kadar uzayabilir. Çiçeklerin böcek çekememesi nedeniyle tozlaşma rüzgarla sağlanmaktadır. Tohum ve toprak altı gövdeleriyle çoğalır. Yoğun kamışın popülasyonu, su rejimi ve azot döngüsünü değişikliğe uğratması nedeniyle bataklık ekosistemlerinde doğal çeşitliliğin azaltmasına neden olmaktadır.
Yeni gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Yoğun kamışın popülasyonu, su rejimi ve azot döngüsünü değişikliğe uğratması nedeniyle bataklık ekosistemlerinde doğal çeşitliliğin azaltmasına neden olmaktadır.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. var. berlandieri (Fourn.) C.F. Reed
Sinonimler

- Phragmites australis var. berlandieri
- Phragmites communis
- Phragmites communis subsp. berlandieri
- Phragmites communis var. berlandieri
- Phragmites phragmites
- Phragmites australis
- diğer sinonimler...

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Australis Latincede `güney rüzgarı´ anlamına gelen auster kelimesinden türetilmiştir; australis kelimesinin 2´nci yüzyıldan itibaren terra australis incognita kalıbı ile güneydeki varsayımsal bir kıta (bugünkü Avustralya) için kullanıldığı bilinmektedir, ancak epitetin Avustralya ile bağlantısına değil herhangi bir coğrafyanın güneyine işaret ediyor olabilir; örneğin Celtis australis için yetişme bölgelerinden biri olan Avrupa kıtasının güney kısımlarını işaret etmektedir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Phragmites Australis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm