Küre Çiçeği

Globularia trichosantha

(Köseyayılımı, Tüy Çiçekli Küreçiçeği)

Çiçek gelişiminde 5-15 cm kadar, meyve gelişiminde 35 cm kadar boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde odunsu; kökler yere yakın, kıvrım kıvrımdır ve kök filizi oluştururlar. Dip yapraklar rozet şeklinde dizili, 25 x 8 cm, -, veya , dışbükey kenarlar yaprak sapına doğru içbükey duruma gelen; gövde yaprakları 12 x 3 mm, - ve sapsızdır. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında; terminal, 10-20 mm çapta; involukral mızraksı; çanak loblar hemen hemen mızraksı, , ± dik; alt dudakları 3 şeritsi dilime, üst hemen hemen tüp boynuna kadar 2 şeritsi dilime bölünmüş.
Yeni gözlem bildirKıbrıs / Mamak / Ankara - Nisan 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

200-2470 m yükseklikler arasında; taşlık ve çayırlık yamaçlar, orman açıklıkları, kireçtaşı, serpantin ve volkanik kayalar ve bozkırlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Globularia cins adı Latincede `küçük küre` anlamına gelen globulus kelimesi ile  İtalyancada `hava` anlamına gelen aria kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; havada asılı duran küçük küre anlamıyla cinsin çiçeklerine işaret etmektedir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1982, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:7 Page:29
 2. Listelenen kaynaklar Globularia trichosantha hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm