Fındık

Corylus avellana


6 m kadar boylanabien, kışın yapraklarını döken, çok yıllık odunsu bir türdür. Gövde toprak seviyesinden çoklu çatallı; çap en çok 20 cm; kabuk kahverengimsi-gri, pürüzsüz; genç sürgünler sarımsı-gri, veya dür. Yapraklar , 5-12 x 3-10 cm; 6-9 çift damarlı; kenar birleşik çentikli, , taban kalp şeklinde girintili; üst taraf koyu yeşil, ince ve kısa tüylü, alt ; sap 0.5-2.5 cm, -; ve tüylüdür. Çiçeklenme Şubat-Nisan ayları arasında; erkek çiçekler kurullarda, 3–9 cm uzunluğunda, sarı-yeşil renkli; dişi çiçekler tomurcuk içerisinde, 1–3 mm uzunluğunda ve kırmızı renklidir. Meyvelenme Ağustos-Eylül ayları arasında; meyve nüks; fındık yumurta biçiminde ve 1.5- 2 cm boyunda; fındığı saran örtü (kapula) sıklıkla meyve ile aynı boyda ve yoğun saçaklı değildir.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

10-1700 m yükseklikler arasında; killi-kumlu alanlar, ormanlık alanlar, çalılıklar ve makiliklerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Corylus avellana L.
Sinonimler (Tam liste)

- Corylus avellana
İngilizce

Common Filbert

Etimoloji ve kısaltmalar

Corylus Antik Yunancada da 'fınfık' anlamına gelen kórulos kelimesinden türetilmiştir. Avellana İtalya`da bir kasabanın adıdır; bu fındık türünün ilk adlandırması `Avellanın Yabani Fındıkları` adlı kitabında Linnaeus tarafından yapılmıştır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Corylus avellana hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm