Ova Akçaağacı

Acer campestre subsp. campestre


15 m kadar boylanabilen, 6 m kadar tepe çapı oluşturabilen, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Gövde kabuğu kalın, koyu gri, düzensiz çatlaklıdır. Yapraklar basit, 3 veya 5 loplu, 5-8 cm boyunda, uzun saplı, dip tarafı yürek şeklindedir. Üst yüzü mat koyu yeşil, alt yüzü soluk yeşil renktedir. Yaprak sapı koparıldığında beyaz süt çıkar. Mayıs ayında açan çiçekler açık yeşil renkte dik duran kurullar oluşturur. Kurulların üst çiçekleri erkek, alt çiçekleri dişidir. Dişiler, erkek çiçeklerden daha sonra gelişirler. Meyve samara, iki nuks yapıda, kanatlar birbirlerine 1800 açıdadır.
Yeni gözlem bildirKurtuluş Parkı / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder. Campestre Latincede `çayır, otlak, mera´ anlamındadır; türün yetişme ortamına işaret eder. Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Campestre Latincede `çayır, otlak, mera´ anlamındadır; türün yetişme ortamına işaret eder.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Acer campestre subsp. campestre hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm