Kırmızı çiçekli yemişen

Crataegus rhipidophylla


6 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Dallanma düzensiz; dallar dikenli; dikenler 1.5 cm'den daha kısa; sürgüler dir. Yapraklar 1-6 cm, elsi loblu; loblar 2-4 çift, , kenarlar testere veya ince dişli, taban lobları arası sığ, parçalanma taban loblarının yarısından fazla değil; taban ; üst yüz koyu yeşil ve sıklıkla , alt soluk yeşil ve damarlar ; sap 1-5 cm; 5-22 mm uzun, testere veya ince dişlidir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran aylarında; çiçek durumu 3-4.5 cm uzun, 5-15 çiçekli; mevcut, erken dökülen; 3-5 mm uzun; çiçekler 10-15 mm çapında; üçgenimsi, kenarlar düz; 6-9 x 6-10 mm; 14-20; eflatun; 1, nadiren 2 adet; çiçek sapı 3-32 mm, veya dir. Meyve 5-11 mm çapında, (-1) 2 tohumlu; parlak kırmızıdır ve Eylül-Ekim aylarında olgunlaşır.
Yeni gözlem bildirMebusevleri / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; kireçtaşı, granite ve volkanik alanlarda; orman içi açıklıklarda tekil bireyler olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Crataegus rhipidophylla Gand.
Sinonimler

- Crataegus curvisepala Lindm.
- Crataegus microphylla Gand.
- Crataegus oxyacantha L.
- Crataegus pseudokyrtostyla Klokov
- Mespilus oxyacantha (L.) Crantz
- diğer sinonimler...

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır. Rhipidophylla Yunancada `yelpaze` anlamına gelen rhipis kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen phylla kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Crataegus rhipidophylla hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm