Tavşan Ekmeği

Asyneuma limonifolium


1m kadar boylanabilen, dik veya yukarı doğru yükselen basit gövdeli, çok yıllık bir otsu türdür. Gövde veya kısa tüylü, nadiren tüysüz, üst kısımları dallanmıştır. Yapraklar tabanda yoğundur. Hem taban hem sap yaprakları çok değişken, genellikle , 3-6 x 0.8-1.5cm boyutlarda, dalgalı, dur. Yaprak 2-6(-9)cm`lik sapa doğru daralır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz aylarında, seyrek veya yoğun, şeklinde; çiçekler tek veya 2-4`erli demetler halinde; çiçek sapı 0-2 mm; çanak lobları mızraksı, dik; taç yaprak lobları tüysüz veya ; çiçek 3 paröalı li, kapsül form ve boyutça değişken, yumurta biçimli, nadiren küremsi, (2-)5-6(-7)x3-3·5mm, zayıfça çıkıntılıdır. Tohumlar yumurta biçimli veya genişçe ellipsoid, açık kahve renkli, parlaktır. 400-2400m yüksekliklerde, bozkırda, çayırlıklar, kayalık yamaçlarda yetişir.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Kaynaklar

  • Listelenen kaynaklar Asyneuma limonifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
    Ulusal Tez Merkezi
    Tubives
    Türkiye Bitkileri
    Bizim Bitkiler
    Kocaeli Bitkileri
    GBIF Database
    Wikipedia
    Encyclopedia of Life
    Wikispecies
    JSTOR Plant DB
    Efloras
    Plants For A Future
    Google Images
    Plant Illustrations
    KEW-PWO

  • Basit Görünüm