Cinsaçı

Cuscuta approximata var. approximata

(Küsküt, Şeytan saçı, Verem otu, Kızıl ot )

Klorofilsiz, sarınıcı tam parazit bitkilerdir. İpliksi gövdeleri ile konukçularına sarılarak, onlardan su ve besin maddeleri alırlar. Çimlenme ilk kez kök ucu ardmdanda gövde ucu tohumdan çıkar. Topraktan çıkar çıkmaz gövde ucu sürgünü saat yönünün aksine spiral hareket yaparak büyümeye başlar, konukçusunu arar. Bir destek bulursa ona sarılarak emleçleriyle suyunu emmeye başlar ve kurtulur. Eğer böyle bir destek bulmazsa, köklerini ölümle başbaşa bırakır ve buradaki organik maddelerle beslenerek yeniden destek aramaya koyulur. Sapları pembe renklidir. Yaprakları ise renksiz pullar halinde kısır kalmıştır. Tohum dışında gövdesini parçalayarak ta çoğalabilir. Bir yıldan diğer yıla tohum ile veya çok yıllık konukçu bitkilerin gövdelerinde gömülü kalan kendi parçaları ile geçerler.
Yeni gözlem bildirBeypazarı / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Cuscuta approximata var. approximata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm