Sarı Kaside

Scutellaria orientalis

(Kaside Otu, Civciv Otu)

5-45 cm boylanabilen (alt türe bağlı olarak), çok yıllık, alt tarafı odunsu, üstü körpe/otsu bir türdür. Gövde çok değişken, belli-belirsiz dört köşeli, genellikle tabandan yere serilidir. Yapraklar her zaman saplı, yaprak ayası formlu, 5-30 mm uzunlukta, genellikle dır, uzunluğu genişliğinin 1.5-2 katı karadır, kenarlar zayıfça tırtırlı, keskin çentikli, veya tarak gibi dişlidir, yüzeyler olabilir, sıklıkla soluk renklidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos arasında gerçekleşir; çiçek kurulu dört sıralı formdadır; şekli çok değişkendir, sıklıkla soluk yeşilimsi veya derin eflatun renktedir; 20-32 mm uzunluktadır, genellikle sarı, bazen kırmızımsı benekli veya kırmızı üst veya alt dudaklı veya tamamen kırmızı, pembe veya eflatunumsu olabilir, yüzeyler dır. Meyve sert kabuklu, dikdörtgenimsi ve dür.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

400-2200 m yüksekliklerde; bozkırlar, kalkerli, volkanik, şistli ve kurak yamaçlarda yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Scutellaria orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm