Acı Süpürge

Centaurea virgata


30-70 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövde dip kısmı odunsu, tabandan bir kaç gövdeli; gövdeler çok dallıdır. Yapraklar örümcek ağsı-ince , çiçeklenme ardından sıklıkla dökülen; alt yapraklar çift tüysü parçalı (çiçeklenme döneminde solan); orta yapraklar tüysü parçalı, birbirinden ayrık ve 1-2 (-3) mm genişlikte şeritsi dilimli; üst yapraklar basittir. Çiçeklenme Haziran-Eylül aylarında; , tek veya sıklıkla ikisi bir arada, terminal; 7-9 x 3-4 mm, iğsi; uzantıları küçük, genellikle saman sarısı ve geniş eflatunumsu-kahverengi benekli, çoğunlukla yayılı veya geriye bükülmüş, 5-10 kirpikli; kirpikler 1-2 mm, 0.5-2 mm dikensi uçlu; çiçekler 4-8 (-10), eflatun, kenarları parlaktır. Meyveler sert kabuklu 3-3.8 mm; yoktur veya 0.5-3.5 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKayadibi / Elmadağ / Ankara - Haziran 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

100-2000 m yüksekliklerde; kurak tepeler, step, kurak boş alanlarda kendiliğinden yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Centaurea virgata Lam.
Sinonimler (Tam liste)

- Centaurea virgata
İngilizce

Squarrose Knapweed

Etimoloji ve kısaltmalar

Centaurea cins adı Latincede `yüz` anlamına gelen centum kelimesi ile `altın` anlamına gelen aurum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin ilk tür örneğinin parlak sarı çiçeklerine işaret eder. Virgata Latincede `sopa gibi, değnek´ anlamına gelen virgātus kelimesinden türetilmiştir; bitkinin dik ve çubuk gibi yükselen gövdesine veya dallarına atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan Lam. kısaltması Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck´ın (1744 - 1829) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:496
 2. Listelenen kaynaklar Centaurea virgata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm