Pamukdikeni

Centaurea kurdica

(Kürt Peygamber Çiçeği)

50-120 cm boylanabilen, iki yıllık, kazık köklü, endemik, otsu bir türdür. Yapraklar sert, ± ; tabandakiler , taban , uzun saplı; alt gövdedekiler , sapa doğru büzülmüştür. Çiçeklenme sıklıkla Temmuz ayında; çiçek kurulu 4-15 adet ten oluşan ; çiçek kümesi sapı e benzer li (geniş kamışsı uzantılı); 35-40 x 30-40 mm; uzantılar çok geniş, in taban kısmını tamamen örten, samanımsı dokuda, hemen hemen daire şeklinde veya yumurtamsı, kenar tam kenarlı veya nadiren saçaklı üst kısmı saçaklı, ucu dikenli; çiçekler pembe renklidir. Meyve sert kabuklu, 6–7.3 × 1.8 × 2.1 mm; lar 8-10 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKarakoçan / Elazığ - Temmuz 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

900-1500 m yüksekliklerde; bozkır, tarla ve yol kenarlarında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Centaurea kurdica Reichardt
İngilizce

Kurdish basketflower

Etimoloji ve kısaltmalar

Centaurea cins adı Latincede `yüz` anlamına gelen centum kelimesi ile `altın` anlamına gelen aurum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin ilk tür örneğinin parlak sarı çiçeklerine işaret eder. Kurdica tür adı coğrafi yetişme bölgesine veya türün ilk tespitinin yapıldığı bölgeye işaret eder; türün Türkiye΄nin güneydoğusunda, İran, Irak ve Suriyenin kuzeyine atıfta bulunur. 

Kaynaklar

 1. Ismet Uysal, Sezgin Celik & Yusuf Menemen (2005) Centaurea species in Turkey (B): Comparative studies of two closely related species, C. kurdica Reichardt and C. sclerolepis Boiss, International Journal of Biodiversity Science & Management, 1:2, 121-127, DOI: 10.1080/17451590509618086
 2. Listelenen kaynaklar Centaurea kurdica hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm