Filbahri

Philadelphus coronarius

(Yalancı yasemin, Ağızlık çalısı)

3 m kadar boylanabilen, yaprak döken, çalı formlu, odunsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla dik, veya özellikle boğumlarda seyrek ; kabuk gençken yeşil, yaşlılıkta kahverengidir. Yapraklar 3-10 × 2-6 cm, , , taban , kenarlar seyrek ve küçük dişli; üst yüz sıklıkla tüysüz, alt yüz damar açılarında tüy demetleri bulunmaktadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran aylarında; çiçek kurulu 5-9 çiçekli; biçimli , 4–8 × 2 . 5–5 mm; beyaz, , 5–25 × 5–22 mm; 20–50 ; 4–9 mm; 1–1.5 × 0.7–1 mm; 4 adettir. Meyve armut şeklinde, 7–11 × 4–7 mm; tohumlar ucu kuyruksu çıkıntılı ve 3 mm´dir.
Yeni gözlem bildirÇankaya / Ankara - Mayıs 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1000 m yükseklikler arasında; akarsu kenarlarında ve koruluklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Philadelphus coronarius L.
Sinonimler (Tam liste)

- Philadelphus caucasicus Koehne
- Philadelphus kochianus Koehne
- P.pallidus Hayek ex C.K.Schneid.
- Philadelphus zeyheri Schrad.
- Syringa alba Garsault
İngilizce

Sweet Mock Orange

Etimoloji ve kısaltmalar

Philadelphus cins adı Mısır'ın eski bir kralı olan Kral Ptolemy Philadelphus'a ithafen adlandırılmıştır. Coronarius Latincede `taç, çelenk` anlamına gelen corona kelimesinden türetilmiştir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Philadelphus coronarius hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm