Tibet dağ muşmulası

Cotoneaster franchetii


1-3 m boylanabilen, yarı herdem yeşil, çalı formlu bir türdür. Gövdeler çok sayıda, yayılı, kavisli (aşağı doğru eğik); küçük dallar koyu grimsi kahverengi veya grimsi siyah, başlangıçta yoğun sonraları kademeli olarak tüysüzdür. Yapraklar , 2–3 × 1–1.5 cm, kalın; taban , ; eksenden uzak kısımlar yoğun sarı veya beyaz ; yaprak sapı 2–4 mm, ; , 2–4 mm, başlangıçta dür. Çiçek kurulu , 1.5–2 .5 cm çapta, 5–11 çiçekli, sap yoğun ; şeritsi, 2–3.5 mm, ; çiçek sapı 2–4 mm; çiçekler 6–7 mm in çapta; çan şeklinde, eksenden uzaklaştıkça yoğun ; üçgen biçimli, 1-2 × 1.5–2.5 mm, ; dik, pembemsi, genişçe , 3-4 × 2-3 mm, tabanda , ; 20; uçta ; 2-3 (-5) adettir ve lerden kısadır. Meyvelenme Eylül-Kasım arasında; meyve turuncumsu kırmızı, küremsi, 6–7 mm in çapta, başlangıçta , sonraları , 3(-5) sert kabuklu çekirdeklidir.
Yeni gözlem bildirODTÜ Kampüsü / Ankara - Mayıs 2014 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Cotoneaster franchetii Boiss.
İngilizce

Orange Cotoneaster

Etimoloji ve kısaltmalar

Cotoneaster Latincede `ayva ağacı` anlamına gelen cotōneum kelimesinden türetilmiştir. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Cotoneaster franchetii hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm