Ayı üzümü

Vaccinium myrtillus


30cm kadar boylanabilen , kışın yapraklarını döken , kök gövdeli , çalı formlu bir türdür . gövde her zaman açılı , seyrek ince tüylü veya çıplaktır . Yapraklar kısaca saplı; yaprak ; 0.9-2.8x0.7-1.8cm boyutlarda;, kenarlar ince testere dişlidir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arası; çiçekler 1-4üncü yaprak ile dal aralarında tekil; çiçek sapı ~7mm; çiçekler 5 parçalı; çanak loblar 0.5-1mm; soluk yeşilimsi-kırmızı, testi biçiminde, 4-5.5x~5mm; erkek organlar 10 tane, 1.2-1. 6mm, 2-2.5mm; 5 bölmeli, ~ 5.5mm`dir. Meyve koyu eflatun, yüzeyi dumanlıdır.
Yeni gözlem bildirBorçka / Artvin - Temmuz 2016 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1280-2700 m yükseltiler arasında; asitli habitatlarda , orman gülü, çam veya ardıçlarla beraber gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Vaccinium myrtillus L.
Sinonimler

- Vaccinium myrtillus
- Vaccinium myrtillus var. oreophilum
- Vaccinium myrtillus subsp. oreophilum
- Vaccinium oreophilum
- diğer sinonimler...
İngilizce

Whortleberry

Etimoloji ve kısaltmalar

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Vaccinium myrtillus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm