Köygöçüren

Cirsium arvense


20-100 cm boylanabilen, çok yıllık, derin köklü, rizomlu bir bitkidir. Gövdeler genellikle dallanmış, veya örümcek ağsı dür. Orta sap yaprakları , tam kenarlı veya derin loblu, kenarları 1-5 mm zayıf dikenli; üst yüzey, veya örümcek ağsı seyrek ; alt yüzey veya dür. Çiçeklenme dönemi Haziran-Eylül ayları arasında; bitkiler sıklıkla ; involukral yaprak yok; dar yumurta biçiminde veya yarım küresel, her bir dalda 1-11 adet, dik, 10-25 mm; 6-9 sıralı, seyrek örümcek ağsı ve belirgin yağ kanallı; ortalama 4-10 mm (0.5 x 0.1 mm diken dahil); taç yapraklar açık eflatun, 14-20 mm . Meyveler sert kabuklu, 2.5-3.5 mm; 21-35 mm.
Yeni gözlem bildirKayadibi / Elmadağ / Ankara - Haziran 2016 © Fuat Turan


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

15-2500 m yükseklikler arasında; yol kenarları, akarsu boyları, hendekler, meralar, tarım toprakları, bozkırlar, mazı meşesi ve kestane ormanlarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Cirsium arvense (L.) Scop.
Sinonimler (Tam liste)

- Cirsium arvense
- Breea arvensis
- Breea incana
- Carduus arvensis
- Cirsium arvense var. argenteum
- Cirsium arvense var. horridum
- Cirsium arvense var. integrifolium
- Cirsium arvense var. mite
- Cirsium arvense var. vestitum
- Cirsium incanum
- Cirsium setosum
- Serratula arvensis
İngilizce

Canada Thistle

Etimoloji ve kısaltmalar

Cirsium adı `şişmiş damarlara karşı ilaç olarak kullanılan`, aynı zamanda `şişmiş damar` anlamına gelen Yunanca kirsos kelimesinden türemiştir. Arvense {Latince}: tarla, tarladan. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:410
 2. Listelenen kaynaklar Cirsium arvense hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm