Gevrecik

Hippocrepis emerus

(Coronilla emerus, Atnalı)

30 cm - 2.5 m arasında boylanabilen boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı formlu bir türdür. Yapraklar tek tüysü; yaprakçıklar yeşil, 2-4 çift, formda; yaprak sapı yaprak boyunun 2-3 katı boydadır. Çiçeklenme dönemi Mart-Mayıs ayları arası; çiçek durumu 4-8 çiçekli ; ler 0.5 mm, halka şeklinde; taç yapraklar 16-22 mm, sarı renkte, yarı-dairesel, uzun tırnaklı, kanca şeklinde veya ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi, gagalı gibi ya da sivri; taç yaprakların daralan taban kısmı çanak yaprakların boyunun iki katından daha fazladır. Meyve baklamsı, boğumlu, 5-11 x 0.2 cm boyutlarda, 3-12 eklemli ve daireseldir.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 1300 m yükseltilere kadar yerlerde; çalılıklar arasında, verimli topraklarda gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Sinonimler

- Hippocrepis emerus
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Hippocrepis emerus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm