Zakkum

Nerium oleander


6 m boylanabilen, herdem yeşil, gür, yuvarlak formu çok dallı çalı veya küçük ağaçlardır. Yapraklar sıklıkla 3`lü halka dizilişli, dar , 6-30 x 1-3 cm, , taban , doku sert ve köselemsi, yaprak orta damarı belirgin ve çok sayıda ince paralel yanal damarlıdır. Çiçeklenme Nisan-Eylül arasında; çiçekler beyaz, pembe veya koyu kırmızı, hoş kokulu, 3-4 cm çapta; çiçek kümesi sapı ve çiçek sapı ; küçük, 5-7.5 mm uzun; 5-7 mm boyda, , 5 şeritsi dilimli, dilimler ; tüp şeklinde, 18 mm uzun, iç kısım , boyun dar, 5 burulmuş dilimli, dilimler üçgenimsi uçları yuvarlatılmış; 5 parçalı, , yarıklar 4-7 adet ve şeritsi; gömülü; kısa; içbükey ve yapışık; ; 2 belirgin li; ipliksi, üste doğru kalınlaşmış; 2 parçalıdır. Meyve folikül, 10-18 cm uzunlukta; tohumlar ~ 4 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2014 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 800 m yükseklikler arasında; toprak yığınlarında, mevsimsel kuru dere yataklarında gelişim gösterirler; tuza ve kirliliğe karşı dirençlidir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Nerium oleander L.
İngilizce

Oleander

Etimoloji ve kısaltmalar

Nerium Yunancada `nemli` anlamına gelen nerion kelimesinden türetilmiştir; türün nemli toprakları sevdiğini işaret eder. Oleander tür adının Latincede `zeytin ağacı` anlamına gelen olea kelimesinden türetildiği ve zeytin ağacınınkine benzeyen yaprakları işaret ettiği sanılmaktadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Nerium oleander hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm