İzmir Kekiği

Origanum vulgare subsp. viride

(İstanbul Kekiği)

20-100 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde 4 köşeli, odunsu, genellikle kırmızımsı-kahverengimsi, basık-yumuşak tüylüdür. Yapraklar saplı veya neredeyse sapsız, , veya , 6-40 x 5-30 mm, veya , yüzey , noktalı veya ; veya , 2-10 x 1-7 mm, az-çok veya , yeşil nadiren eflatunumsu, sıklıkla ince tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ekim ayları arasında; çiçek durumu salkım, yoğun, yaprak ile dal arası halka dizilişli, gövde ve dallarda terminal; tam simetrik, çan şeklinde, 5loblu, 13 damarlı; simetrik, 3-10 mm, iki dudaklı, 5 loblu, uzun tüplü, tüylü; üst dudak yassı, kısa, uç kısım kertikli; alt dudak 3 loblu, orta lob yanal loblardan geniş, yuvarlağımsı uçlu, kenarları sığ dişli; 4 adet, 2si üst dudaktan daha uzun; dişicik 2`li lidir.
Yeni gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; kuru tepeler, taşlık yamaçlar, sıklıkla kozalaklı ağaçlar veya karışık korulukların kısmi gölgesinde, makiliklerde gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

O.vulgare subsp. viride (Boiss.) Hayek
Sinonimler

- Majorana heracleotica (L.) Peterm
- Origanum angustifolium K.Koch
- Origanum wallichianum Benth.
- Origanum heracleoticum L.
- O.vulgare subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Origanum vulgare subsp. viride hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm