Su parmakotu

Potentilla recta


Çiçekli dalları 20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tekil veya çoklu, yukarı doğru yükselen veya dik; gövde yüzeyi uzun ve kısa salgısız ve sıklıkla az sayıda kısa dür. yapraklar dipte rozet dizilimli, uzun saplı; gövde yaprakları , , kısa saplı veya sapsız; yaprakçıklar 5-7 adet, veya bazen formda, 10-50 x 5-25 mm boyutlarda, testere dişli, her iki yüz az çok dir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler kurullarda; dışçanak dilimleri şeritsi-mızraksı; , 5-8 mm; sarı, , 6-10 mm; 25-30 adettir. Meyveler sert kabuklu, sert damarlı, kanatlı; koyu kahverengi; tohumlar sıklıkla ağsı bir dokuyla kaplıdır.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 2300 m yüksekliklere kadar; çayırlıklar, meralar, ıslak ve gölgeli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Potentilla recta L.
Sinonimler

- Potentilla recta L. var. obscura W.D.J. Koch
- Potentilla recta L. var. pilosa (Willd.) Ledeb.
- Potentilla recta L. var. sulphurea Peyr.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Sulphur Cinquefoil

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Potentilla recta hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm