Kasnak meşesi

Quercus vulcanica


30 m kadar boylanabilen, geniş taçlı, kışın yapraklarını döken, odunsu bir türdür. Gövde ince kabuklu; gençlikte kahverengi-gri, düz; ileri yaşlarda gri renkli, dikine sığ çatlaklıdır; 1,5 metreyi aşkın çap yapabilir. Yapraklar basit, almaşık dizili, 9-18 x 5-10 cm boyutlarda, biçimli, 4-8 çift loplu; üst yüz koyu yeşil, ya da az ; alt yüz gri-yeşil veya sarı-yeşil, ; sap 3-9 cm uzunluğunda ve az dür. Çiçeklenme Ağustos-Eylül ayları arasında; erkek çiçekler açık kahverengi-yeşil renkli, 3-4 cm boyunda sarkık kurullu, hafif ; dişi çiçekler 1.5-2 mm boyunda, sarı-pembe renkli ve dür. Meyve bir yılda olgunlaşır; kadeh ~ 15 mm çapta, yarım küresel, grimsi - kahverengi; pullar yumurtamsı - mızraksı, yassı, basık, dür; palamutun yarısı ile 2/3 lük kısmı kadehe gömülüdür.
Yeni gözlem bildirSarıçalı Dağı / Nallıhan / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1300-1800 m yükseklikler arasında; derin ve verimli topraklarda gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Uyarılar

Birçok meşe ürünü birbiriden ayırmak oldukça zordur. Kasnak meşesi kadeh pullarının yatık olmasından dolayı sapsız meşeden (Q.petraea), yaprağının uzun saplı olmasından dolayı da Macar meşeşinden (Q.frainetto) ayırt edilebilir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy
İngilizce

Kasnak Oak

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Bilimsel adlandırmada bitkiyi yayınlayan bilim insanlarının isim kısaltmaları arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Bilimsel adlandırmada kullanılan Kotschy kısaltması, türün Carl Georg Theodor Kotschy (1813–1866) tarafından yayınlandığını belirtir; Kotschy Avusturyalı botanikçi ve kaşiftir; araştırmalarında büyük miktarda bitki örneği toplamıştır, ayrıca bazıları bilim dünyası için yeni olan kırk meşe türünü de tanımlamıştır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:7. Edinburgh University Press.
 2. Demirtaş, A. (2019). Ankara'nın ağaç, ağaççık ve çalıları (2nd ed.). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği.
 3. Listelenen kaynaklar Quercus vulcanica hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm